База за пълнене на технически газове

От началото на 2011 г. "Дия Газ" ООД стартира нова дейност: зареждане на бутилки с кислород , въглероден двуокис , аргон, газова смес за заваряване. По този начин ние можем да гарантираме постоянни ниски цени, невлияещи се от транспортни разходи. Търговци също могат да се възползват от специални ценови предложения. Фирмата работи както със собствени бутилки , така и с бутилки на клиенти. Разполагаме със собствен транспорт за доставка до клиента.

За контакти инж. Димитър Христов, тел. 0889801594.