Миещи и почистващи препарати

Сълза + Белица Белица Специал Антик Антик Кристал Антей Транс Антик Интериор Антик Фреш СантикСълза +

Течният препарат Сълза+ е предназначен за ръчно измиване на домакински съдове, прибори за хранене и пране на вълнени и синтетични тъкани.
Препаратът е комбинация на анийонактивни и нейоногенни повърхностно-активни вещества, органични и неорганични добавки, консервант, оцветител и есенция.

Брошура
Белица

Пастообразните препарати от фамилията „Белица”, „Белица балсам” и „Белица супер” са предназначени за миене на ръце.
Създадени по съвременни формулации, те притежават висока миеща способност и траен аромат, като се грижат по най-добрия начин за работните ръце.
Пастите „Белица” са комбинация от биологично разложими е комбинация от биологично разложими повърхностно-активни вещества, органични и неорганични добавки, мек абразив, консервант и есенция.

Брошура
Белица Специал

Белица Специал са безабразивни пасти за миене на силно замърсени ръце от ново поколение, с изключително висока миеща способност, траен аромат и омекотяващо действие върху кожата на ръцете.
Произвеждат се два варианта – Белица специал и Белица специал хард. Консистентността на пастите в комбинация със силното им миещо действие позволява постигането на отличен ефект с много малки количества.
Белица специал са комбинация от биологично разложими повърхностно – активни вещества, органични и неорганични добавки, консервант, омекотители и парфюмна композиция.

Брошура
Антик

Течният сапун Антик е предназначен за миене на ръце.
Препаратът е комбинация от биологично разложими анийонни и нейоногенни повърхностно-активни вещества, перлен компонент, омекотител, овлажнител, неорганични добавки, безвреден консервант, оцветител и есенция.

Брошура
Антик Кристал

Препаратът е универсално средство за почистване на стъклени повърхности по сградни фасади, прозорци, огледала, стъкла на превозни средства – автомобили и подвижен железопътен състав, а също така и на мрамор, емайл и изкуствени материали.
Препаратът се произвежда на база комбинация от повърхностно – активни вещества, алкохоли, антистатик и оцветител.

Брошура
Антей Транс

Препаратът е предназначен за външно измиване на транспортни средства – локомотиви, железопътни вагони, камиони, автобуси, леки автомобили и др.
Антей транс супер обезмаслява и почиства силно омаслени външни и вътрешни повърхности по транспортни средства – локомотиви, железопътни вагони, кораби, камиони, автобуси и др.
Съдържа антипенни добавки и е подходящ за струйно обезмасляване и почистване.
Поради по–силните си миещи и почистващи характеристики, се използва за отстраняване на упорити органични замърсявания.

Брошура
Антик Интериор

Препаратът е течен обезмасляващ препарат, предназначен за основно и поддържащо почистване на вътрешни (интериорни) силно замърсени повърхности в подвижен ж.п. състав, кораби, автобуси, камиони, леки автомобили и сгради.
Препаратът Антик интериор се произвежда на база анионактивни и нейоногенни повърхностно – активни вещества, парфюмна композиция, оцветители и консерванти. Антик интериор не съдържа фосфати.

Брошура
Антик Фреш

Препаратът е течен препарат, предназначен за почистване на силно замърсени подове в промишлени цехове, на подове и подови настилки със защитен полимерен слой, както и за гладки и релефни гумени настилки.
Антик фреш е с ниска пенообразуваща способност.
Препаратът се произвежда като комбинация на анионактивни и нейоногенни повърхности, активни вещества, висококипящи алкохоли, парфюмна композиция, оцветител и консервант.


Сантик

Течните препарати за почистване и дезинфекция Сантик и Сантик WC са концентрати за почистване и дезинфекция на киселинно-устойчиви предмети и повърхности в санитарни и битови помещения.
Сантик WC има засилени дезинфекционни свойства, осигурени от допълнително вграден дезинфектант.Препаратите са комбинация от органични и неорганични киселини, биологично разложими нейоногенни повърхностно–активни вещества, оцветител и есенция.
Сантик и Сантик WC не съдържат солна киселина, имат бактерицидно действие и ароматизиращ ефект.

Брошура