Ацетилен (C2H2)

Ацетиленът е газ, който се използва за заваряване и рязане.

    Приложeние
  • заваряване и рязане (с автогенна енергия)
  • производство на сажди
  • топене, пържене и изпичане и др.