Аргон (Ar)

Аргонът е благороден газ, който присъства във въздуха в количества, по-ниски от 1%. Добива се чрез разделяне на въздуха. Тъй като аргонът е химически неактивен, може да се използва като инертен елемент в много промишлени процеси.

    Приложeние
  • заваряване и рязане на метали с електрическа дъга
  • дегазация на черни и цветни метали
  • разбъркване на стомана
  • инертни среди в металургията
  • производство на полупроводници и др.
Продуктът може да бъде закупен
тук
.