Въглероден диоксид (CO2)

Въглероден диоксидВъглероден диоксид

Въглеродният диоксид се извлича от находища на природен газ или чрез други химични процеси. Използва се в хранително- вкусовата промишленост, пожарогасене и различни производствени процеси.

    Приложeние
  • заваряване и рязане при електрическа дъга
  • замразяване и пакетиране на хранителни продукти
  • газиране на минерална вода и други напитки
  • пожарогасителни системи
  • употреба на сух лед и др.