Сух лед

Сухият лед е въглероден диоксид в твърдо състояние. Произвежда се чрез специални апарати наречени пелетизатори. В тях въглеродният диоксид постъпва в течно състояние и налягането му се понижава до атмосферното. Чрез този процес се получава сух лед, който се пресова в екструдери във формата на блокове или гранули.

Физични свойстава на сухия лед
температура на леда: -78,5 ° С
влажност: 0%
топлина на сублимация: 136 ксаl/кg
енталпия на твърдата фаза: 152 ксаl/кg
относителна плътност: 1,5 кg/dm3
плътност на газовата фаза: 2,7 кg/dm3
нетоксичен
отлагания върху замразените продукти: никакви
антибактериално и антигъбично въздействие
източник на ниски температури без употребата на електроенергия
лесно се пренася и складира.

  Приложeния
 • превоз на лесноразвалящи се продукти
   охлаждане на:
  • хранителни продукти
  • фармацевтични продукти
  • химични продукти
 • струйно почистване на повърхности
   отстраняване на:
  • лепила, багрила, бои
  • масла, мазнини, силикагел, восък
  • каучук, силикон
  • битум
  • налепи по скари за печене на хранители продукти
  • нагар от въглища и сажди
  • всички материали, които стават твърди и крехки при изстудяване.
Продуктът може да бъде закупен
тук
.