Феролайн

Защитни газове за заваряване
Защитните газове се използват при заваряване за изолиране на електрода и на заваръчната дъга от обкръжаващата среда.
Правилният избор на газа или на сместа е необходим за правилното функциониране на машините за заваряване и води до краен продукт с отлично качество.

  Приложения
  Изборът на защитен газ зависи основно от следните фактори:
 • процес на заваряване - MIG, MAG, WIG, PLASMA
 • материал за заваряване
 • дебелина на материала за заваряване
 • електроди
 • механични характеристики на заваръчния шев
 • скорост на заваряване
 • външен вид на заваръчния шев
 • разходи и др.