Хелий (He)

Хелият е най-лекият от благородните газове и се извлича от природния газ. Хелият е най-студеното познато течно вещество. Тъй като е инертен, негорим, нетоксичен и с висока топлопроводимост, ниска атомна маса и малък диаметър на атома, той има много приложения в медицината и други високоспециализирани области.

    Приложeние
  • газ-хроматография
  • аеростатни балони
  • лазери (чисти в смеси)
  • електроника
  • проучвания и изследвания и др.
Продуктът може да бъде закупен
тук
.