Водород (H2)

Водородът е най-лекият от всички газове.
Обикновено се среща в природата в свързано състояние с други елементи, и е най-разпространеният елемент във вселената. Водородът участвува в изграждането на водата, минералите и киселините, а така също е и съществена част от всички въглеводороди и органични субстанции.
Всъщност, 98% от познатата ни вселена и особено слънцето и звездите се състоят от водород.

    Приложeние
  • При топлинна обработка на материалите
  • Редуцираща атмосфера
  • Хидрогенация на мазнините и в хим. пром.
  • Металургията
  • Производството на лампи
  • Производство на полупроводници и др.