Азот (N2)

азотазот

Азотът е инертен газ и по тази причина често се използва за повишаване на безопасността на производствени процеси. Като криогенно средство азотът може да бъде използван за рециклиране на продукти, за охлаждане и замразяване.

  Приложeние
 • продухване и инертизация на реактори и резервоари
 • защита и пренасяне на вещества, чувствителни към кислород
 • терморегулация и охлаждане на храни и химични реакции
 • химическа промишленост
 • стрипинг на газове от течни разтвори
 • термична обработка на метали
 • разбъркване на стоманата
 • дегазация на алуминия
 • студено пасване и екструзия
 • кондензация на разтворители
 • сгъстен газ в производството на пластмаса
 • замразяване
 • пакетиране на хранителни продукти в променлива среда
 • производство на синтетични влакна
 • заваряване на печатни платки
 • производство на полупроводници
 • защита на обратната страна на заварките и др.
Продуктът може да бъде закупен
тук
.