Райски газ (N2O)


Диазотен оксид, известен и като „райски газ“, е химично съединение, оксид на азота с формула N2O. При нормални условия представлява безцветен незапалим газ с приятна сладникава миризма и вкус.
Диазотният оксид е неутрален оксид. Получава се при загряване на амониев нитрат. При вдишване предизвиква чувство за еуфория, което е причина и за името „райски газ“. Използва се в хирургията и денталната медицина (зъболечението) заради своя анестетичен и аналгетичен ефект, а заради еуфоричните си свойства се използва от някои хора като наркотик.
Друго негово приложение е като окислител в ракетните двигатели. Използва се и при двигателите с вътрешно горене - добавен към горивото, увеличава мощността им.