Технически газове

Услуги за клиента

  • Доставка в бутилки и батерии.
  • Проектиране и инсталиране на съоръжения за захранване с природен газ
  • Техническа помощ и консултация за транспорт, захранване и използване на газа